Nov 27, 2013

Ramalan Joyoboyo: Satrio Piningit muncul

Ramalan Joyoboyo: Satrio Piningit muncul

mbah subowo bin sukaris

Sebentar lagi gelaran Pemilu dan  Pilpres akan berlangsung pada 2014. Tentu semua berharap yang bakal terjadi dan terpilih adalah sosok-sosok yang terbaik bagi negara dan rakyat Nusa Antara. Sekadar menambah wawasan berikut ini ada sebuah syair bernuansa ramalan oleh Sri Aji Joyoboyo dari abad keduabelas masehi yang mengisahkan secara tepat kapan Ratu Adil cq Satrio Piningit itu bakal muncul di Nusa Antara membawa keberkahan bagi orang Jawa/Nusantara.
      Saat ini secara kebetulan tengah berlangsung fenomena alam komet ISON yang sepertinya sesuai dengan ramalan Joyoboyo mengenai kedatangan Sang Ratu Adil cq Satrio Piningit yang akan terjadi tidak lama lagi. Sebagai informasi ilmiah komet ISON bersinar terang dan bisa dilihat tanpa alat apapun pada pukul 4.30-5.00 hingga 28-29 November 2013 dan untuk selanjutnya akan lenyap selamanya. Tatkala matahari terbit, komet itu walau sebenarnya masih ada akan tetapi tidak tampak lagi karena tertutup sinar matahari.

sadurunge ana tetenger lintang kemukus lawa
ngalu-ngalu tumanja ana kidul wetan bener
lawase pitung bengi,
parak esuk bener ilange
bethara surya njumedhul

Konon kedatangan dewa berbadan manusia itu di planet Bumi kelak itu ada hubungannya dan atau ditandai dengan pergerakan barisan besar "lintang kemukus" selama tujuh hari tujuh malam berasal dari Selatan Khatulistiwa menuju ke Timur. Walau sebenarnya mereka terus bergerak tiada henti tentu saja di pagi hari tatkala sang mentari muncul sampai pada ia tenggelam di petang hari, benda angkasa yang terus bergerak itu tak akan tampak dari permukaan bumi.

*****

Subowo bin Sukaris
Hasta Mitra Updated at: 1:10 PM

6 comments :

Anonymous said...

ALKITAB ROMA 11
Penyelamatan Bangsa
11:25 Sebab, saudara-saudara, supaya jangan menganggap diri pandai, agar mau bisa mengetahui rahasia ini: Sebagian bangsa telah menjadi tunduk sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain termasuk.
11:26 Dengan jalan demikian agar seluruh bangsa diselamatkan, seperti ada tertulis: "Dari Indonesia datang Penebus, yang singkirkan segala kefasikan dari pada segala bangsa.
11:27 Inilah perjanjian-Ku dengan mereka,dengan Aku menghapuskan kefasikan bangsa."
11:28 Mengenai Injil adalah Firman Allah tentang Satria Piningit, tetapi mengenai pilihan adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang.
11:29 Sebab Allah telah berikan kasih karunia karena panggilan-Nya .
11:30 Sebab sama seperti bangsa dahulu taat kepada Allah,dan beroleh kemurahan oleh ketaatan.
11:31 demikian juga merek sekarang taat kepada Satria Piningit, supaya oleh kemurahan yang telah diperoleh, juga beroleh keselamatan.
11:32 Sebab Allah telah mengurung semua dalam ketaatan, supaya Satria Piningit dapat menunjukkan kemurahan atas mereka semua.
11:33 O, alangkah dalam! - kekayaan, hikmat dan pengetahuan Satria Piningit! Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan Satria Piningit dan sungguh tak terselami jalan Satria Piningit!
11:34 Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Satria Piningit? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat Satria Piningit?
11:35 Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Satria Piningit , sehingga tak tergantikan?
11:36 Sebab segala sesuatu adalah dari Satria Piningit, dan oleh Satria Piningit, dan untuk Satria Piningit: Bagi Satria Piningit-lah kemuliaan sampai selama-lamanya!

Satria piningit said...

ALKITAB IBRANI 8 1-12
Imam Besar Perjanjian Baru
8:1 Inti segala yang dibicarakan ini ialah: Indonesia mempunyai Imam Besar yang demikian, yang duduk di sebelah atas Takhta Yang Mahabesar di Indonesia,
8:3 Sebab setiap Imam Besar ditetapkan untuk mempersembahkan persembahan dan karena itu Satria Piningit telah mempunyai sesuatu untuk persembahan.
8:2 dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia.
8:5 Pelayanan Satria Piningit adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di Indonesia, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa, ketika Musa hendak mendirikan kemah sejati: "Ingatlah," demikian firman-Nya, "bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu."
8:4 Sekiranya Satria Piningit di bumi Indonesia ini, Satria Piningit sama sekali tidak menjadi Presiden, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Pilpres.
8:8 Sebab itu Tuhan menegor mereka ketika Tuhan berkata: "Sesungguhnya, telah datang waktu kini," demikianlah firman Tuhan, "Aku mengadakan perjanjian baru dengan kaum Indonesia,
8:9 bukan seperti perjanjian yang telah Kuadakan dengan leluhur mereka, pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjian-Ku, dan Aku menolak mereka," demikian firman Tuhan.
8:7 Sebab, sekiranya perjanjian lalu itu tidak bercacat, tidak dicari lagi tempat untuk perjanjian baru.
8:6 Tetapi sekarang Satria Piningit telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Satria Piningit menjadi Pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi.
8:10 "Maka inilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Indonesia sesudah waktu kini," demikianlah firman Tuhan. "Aku menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat Satria Piningit-Ku.
8:11 Dan mereka tidak mengajar lagi sesama warga, atau sesama saudara dengan mengatakan: Kenalilah Tuhan! Sebab mereka semua, besar kecil, telah mengenal Aku.
8:12 Sebab Aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan Pilpres mereka dan tidak lagi mengingat dosa Pilpres mereka."

Satria piningit said...

ALKITAB YESAYA 55 1-13
Seruan Turut serta Dalam Keselamatan Dari TUHAN
55:1Ayo, hai semua orang yang haus , marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah! Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran!
55:2 Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah Aku maka kamu memakan yang baik dan kamu menikmati sajian yang paling lezat.
55:3 Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu hidup! Aku mengikat perjanjian abadi dengan Satria Piningit, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud.
55:4 Sesungguhnya, Aku telah menetapkan Satria Piningit menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang Raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa;
55:5 Sesungguhnya, Satria Piningit memanggil bangsa yang tidak Satria Piningit kenal, dan bangsa yang tidak mengenal Satria Piningit berlari kepada Satria Piningit, oleh karena TUHAN, Allah dan karena Yang Mahakudus, Allah Bangsa, yang mengagungkan Satria Piningit.
55:6 Carilah Satria Piningit selama berkenan ditemui; berserulah kepada Satria Piningit selama lagi dekat!
55:7 Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka Satria Piningit mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Satria Piningit memberi pengampunan dengan limpahnya.
55:8 Sebab rancangan-Ku bukanlah rancangannya, dan jalannya bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN
55:9 Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tinggi jalan-Ku dari jalannya dan rancangan-Ku dari rancangannya.
55:10 Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan,
55:11 demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: Satria Piningit tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi Satria Piningit melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepada Satria Piningit.
55:12 Sungguh, Satria Piningit berangkat dengan sukacita dan dihantarkan dengan damai; gunung-gunung serta bukit-bukit bergembira dan bersorak-sorai di depan Satria Piningit, dan segala pohon-pohonan di padang bertepuk tangan.
55:13 Sebagai ganti semak duri tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung tumbuh pohon murad, dan itu terjadi sebagai kemasyhuran bagi TUHAN, sebagai tanda abadi yang tidak lenyap.

Anonymous said...

NYUWUN SEWU, NYELO ATUR MBAH,

RATU ADIL - SATRIO PININGIT MERUPAKAN SATU KESATUAN, DUA YANG MENJADI SATU , YANG NYAWIJI MENJADI SATU .
DARI BLOG KAGUNGANIPUN MBAH SUBOWO, KOK SAYA BACA TIDAK
SEORANGPUN YANG BERFIKIR DAN MENAFSIRKAN BAHWA RATU ADIL ITU ADALAH SEORANG WANITA. SEORANG IBU. SEORANG PIYANTUN PUTRI.

TIDAK MENDAHULUI KEHENDAK ALLOH YANG MAHA ESA, SANG RATU ADIL SEJATINYA SEORANG RATU YAITU SEORANG WANITA ATAU SEORANG IBU. SEDANGKAN SATRIO PININGIT ATAU SATRIO PINANDITHO SEJATINYA SEORANG SATRIO YAITU SEORANG LAKI2 ATAU SEORANG PIYANTUN KAKUNG, YANG KEDUANYA BEKERJASAMA BAHU MEMBAHU, NYAWIJI MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBANYYA SESUAI DENGAN SUMPAHNYA PADA WAKTU MENDAPTAKAN TUGAS TERSEBUT DARI YANG MEMBERIKAN TUGAS.

TIDAK MENDAHULUI KEHENDAK ALLOH YANG MAHA ESA,
RA+SP BUKANLAH SEORANG ROSUL DAN BUKAN SEORANG NABI.
ROSUL DAN NABI LAHIR DAN HADIR PADA ZAMANNYA TERSENDIRI PADA SAAT MELAKSANAKAN TUGAS2NYA SESUAI DENGAN PERINTAH DARI ALLOH SWT.
NABI TERAKHIR SUDAH FINAL YAITU NABI MUHHAMAD SAW.

TIDAK MENDAHULUI KEHENDAK ALLOH SWT,
RA+SP ADALAH ORANG BIASA, PIDAK PEJARAKKAN , IBARAT SEBUTIR PASIR YANG KEPIDAK KESAMPAR DAN KESANDUNG.
RA+SP ADALAH ORANG BIASA, BER ILMU, MEMPUNYAI PENDIDIKAN DAN KEAHLIAN SESUAI DENGAN BIDANG KEAHLIANNYA.
RA + SP TIDAK HARUS MENJADI PRESIDEN
RA + SP MENGEMBAN TUGAS TERSENDIRI , MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN DAN KEBENARAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN DAN INSYAALLOH MEMAKMURKAN PANGAN, SANDANG DAN PAPAN UNTUK RAKYAT MASYARAKAT DALAM ARTI YANG SE-LUAS2NYA.
SAAT INI RA+SP SEDANG BERTUGAS NJAJAH DESO MILANG KORI, TOPO NGRAME.

TIDAK MENDAHULUI KEHENDAK ALLOH YANG MAHA ESA,
RA+SP TIDAK TERLEPAS DARI SEJARAH RAJA2 TANAH JAWA NUSANTARA DI ERA SEBELUMNYA.
PERLU DIINGAT KEMBALI PERJANJIAN ANTARA KI AGENG GIRING DENGAN KI AGENG PEMANAHAN PADA SAAT MINUM WAHYU KEPRABON YANG BERUPA DEGAN-KELAPA MUDA YANG BERASAL DARI POHON KELAPA YANG BERBUAH TUNGGAL,MILIK KI AGENG GIRING YANG DIMINUM TANPA IJIN OLEH KIAGENG PEMANAHAN .
SETELAH TERLANJUR DIMINUM , TERJADI TAWAR MENAWAR YANG PADA AKHIRNYA DISEPAKATI PADA KETURUNAN KE SEMBILAN AKAN BERAKHIRNYA.
TJONDROSENGKOLO KRATON YOGYAKARTA YANG TERTULIS DENGAN SIMBOL ANGKA 1881, YANG KALO DIJUMLAHKAN ANGKA TERSEBUT BERJUMLAH SEMBILAN.

PADA SAAT SULTAN HB KE IX MANGKAT, BELIAU SINUHUN TIDAK MENUNJUK SEORANG PUTRA MAHKOTA.
PADA SAAT SINUHUN HB IX MASIH SEKOLAH DI BELANDA ,MENDADAK DIMINTA PULANG OLEH SINUHUN HB VIII, UNTUK MENGGANTIKANNYA DAN DINOBATKAN SEBAGAI SINUHUN HB IX DENGAN DITANDAI DISERAHKANNYA PUSAKA RAJA2 JAWA NUSANTARA YAITU KERIS KYAI JOKO PITURUN DAN PUSAKA RAJA2 JAWA NUSANTARA LAINnya.

DEMIKIAN JUGA PUSAKA RAJA2 NUSANTARA YANG BERUPA SIMBOL TRAH RAJA YANG LAIN YAITU YANG DISEBUT DAN BERUPA
"SONG-SONG BRAWIJAYA " ATAU "SONGSONG MAJAPAHIT".
SEMUA PUSAKA RAJA2 TANAH JAWA NUSANTARA TERSEBUT SUDAH KONDUR KEMBALI KEPADA YANG BERHAK SESUAI DENGAN GARISNYA.

SAYA YAKIN BANYAK PECINTA PEMBACA DAN PARA PENULIS DALAM BLOG INI BANYAK YANG BELUM PERNAH MENDENGAR DAN MENGETAHUI HAL YANG NYATA TERSEBUT.

DEMIKIAN MBAH,
HAL-HAL INI , YANG PERLU DI TEROPONG DENGAN MATA HATI,MATA BATIN YANG JERNIH DAN TANPA PAMRIH.

MEMBICARAKAN JONGKO JOYOBOYO UTAMANYA MENGENAI RA-SP, DIMENSINYA SANGATLAH LUAS SEKALI, KARENA TIDAK HANYA TERBATAS KEPADA RA-SP ITU SENDIRI & KARENA TIDAK HANYA MENYANGKUT MASALAH MASYRAKAT RAKYAT NUSANTARA SAJA TETAPI JUGA MENYANGKUT MASYARAKAT DUNIA.
REASONING NYA ADALAH KAPASITAS YANG SUDAH DI KERJAKAN DAN DI DARMA BAKTIKAN SERTA DI DEDIKASIKAN KEPADA DUNIA TERLEBIH DAHULU OLEH SEORANG PUTRA BANGSA YANG VISIONER YANG MEMBUAT SEJARAH YAITU BUNG KARNO SEBAGAI PENDAHULUNYA . .

SEKALI LAGI DENGAN TIDAK MENDAHULUI APA YANG MENJADI KEHENDAK ALLOH YANG MAHA KUASA, SEMOGA PERISTIWA BESAR YANG AKAN TIMBUL PADA TAHUN 2015 DST INI SEBAGAI PERTANDA AWAL DATANGNYA KESSEJAHTERAAN, KEMAKMURAN DAN KEADILAN NUSANTARA.
MARILAH KITA SEMUA BERDOA UNTUK KESELAMATAN NUSANTARA.

MAKATEN MBAH,

SALAM HORMAT.

SAKING KAWULO,

LARE KEPIDAK KESAMPAR KESANDUNG.
JUMAT PAHING , 3 MARET 2015 .

Anonymous said...

3:16 “Dan sesungguhnya agunglah rahasia Satria Piningit kita: ‘Satria Piningit yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia’ (1 Timotius)
1:10 “Satria Piningit telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Allah untuk Satria Piningit, tetapi dunia tidak mengenal Satria Piningit” (Yohanes )
3:12 Yesus berkata”Kamu tidak percaya, waktu Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya, kalau Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal Satria Piningit?
3:13 Tidak ada seorangpun yang telah naik ke langit ke Hadirat Allah, selain dari pada Dia yang telah turun dari langit dari Hadirat Allah, yaitu Satria Piningit ”
6:38 Yesus berkata:“Satria Piningit telah turun ke dunia bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Allah yang telah mengutus Aku” (Yohanes )
14:12 “Wah, Satria Piningit sudah jatuh dari langit, hai Bintang Timur, Putera Fajar, Satria Piningit sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang kalahkan bangsa-bangsa!” (Yesaya)
40:10 “Lihat, itu Satria Piningit, Satria Piningit datang dengan kekuatan dan dengan tangan Tuhan ALLAH Satria Piningit berkuasa.” (Yesaya)
3:7 “Janganlah kamu heran, karena Aku berkata kepadamu: Satria Piningit dilahirkan kembali.
3:8 Angin bertiup ke mana ia mau, dan kamu mendengar bunyinya, tetapi kamu tidak tahu dari mana Satria Piningit datang atau ke mana Satria Piningit pergi. Demikianlah halnya dengan Satria Piningit yang lahir dari Roh.” (Yohanes )
51:5 “Kelepasan Satria Piningit yang Kuberikan tiba, Dalam sekejap mata keselamatan yang dari pada Satria Piningit-Ku akan dekat, dan dengan tangan kekuasaan-Ku Satria Piningit memerintah bangsa-bangsa; kepada Satria Piningit-Kulah pulau-pulau menanti, perbuatan tangan Satria Piningit-Ku mereka harapkan.”(Yesaya)
3:16 “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah karuniakan Satria Piningit Anak Allah yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Satria Piningit tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ” (Yohanes )
21:28 Yesus berkata:”Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, beri hormat kepada Satria Piningit karena penyelamatanmu sudah dekat” (Lukas)
42:12 Baiklah orang-orang memberi penghormatan kepada Satria Piningit dan memberitakan pujian kepada Satria Piningit di pulau-pulau (Yesaya)
Nabi Muhammad bersabda “Sungguh, aku telah menceritakan perihal Satria Piningit kepada kalian, hingga aku kawatir kalian tidak lagi mampu memahami Satria Piningit.”
Dari situs Dongbud

Hari Sayogi said...

Piye iki ramalane Joyoboyo, Ronggo warsita, kitab abang putih ( Aji Soko (red Nabi khidir kok bedho -bedho tentang pemimpin nusa antara (tanah Jowo) Urutane neng Angger - angger abang putih ping siji satrio unggul, ping loro Satrio kembar, ping telu petruk dadi ratu senjoto pamungkase pethel(arit), ping papat brontoyudo meluo bendero iju pare anom, ping limo Satrio piningit, ping pitu Ratu Adil, " pesene neng Angger- angger abang putih aksoro tursina/jowo " Sopo sing nandur pakerti bakal ngunduh woh ing pakerti mulo urip ing ngalam ndoyo mesti golek-o dalan sing lurus sing ora di murkai marang gusti ingkang murbeing dumadi bakal entuk ndoyo lan alam kasad moto , ndoyo ming mampir ngombe sedino neng alam kasad moto podo karo sewu taun neng ndoyo mulo ojo podo congkrah karo sak podo podo tepo sliro, urep kudu sak madyo, ojo nglanggar limo pantangan molimo (maling,main,madhon, madad, minum) patrapno pancadrio ( Wani, Wedhi, Weruh, Waskito, Wicaksono) lan ugo ing ngarso sing tulodo, Ing Madyo Mangun karso, Ing mburi ngrasakno opo wis tata titi tentrem ing atine, ojo podo golek pamrih dewe dewe lan sak teruse isih dowo moco o dewe anger angger putih nek angger angger abang isine mung ilmu kadikdayan lan penetralisir ilmu sihir Jaman nabi musa lan nabi khidir